Szakterületek

konyvek

1. Polgári jog

 • ingatlan ügyekkel kapcsolatos szerződések elkészítése, illetékes földhivatal előtti teljes körű jogi képviselet (pl. adás-vételi, csere, ajándékozási szerződések, termőfölddel kapcsolatos jogügyletek, bérleti szerződések stb.) A jogügyletek biztonsága érdekében lehetőségem van TAKARNET és Opten céginformációs szolgáltatások közvetlen igénybevételére.
 • családjogi ügyek: válással, szülői felügyeleti joggal, kapcsolattartással, gyermek tartásdíjjal kapcsolatos képviselet és jogi tanácsadás; apasági perek, házassági vagyonjoggal kapcsolatos jogügyletek
 • alapítványok, egyesületek nyilvántartásba vételi eljárásban, változásbejegyzési, közhasznúság nyilvántartásba vételi eljárásban történő teljes körű jogi képviselet
 • egyéb polgári jogi ügyek: személyiségvédelem, tulajdonjogi, kártérítési, gazdasági életben jellemző szerződésekkel (vállalkozás, megbízási stb.) kapcsolatos jogi képviselet

2. Gazdasági jog

 • cégek alapításában, változás bejegyezési eljárásában, üzletrész adás-vételben történő eseti vagy tartós jogi közreműködés, valamennyi szükséges dokumentum elkészítése. Gazdasági társaságok további okiratainak szerkesztése és ellenjegyzése, felülvizsgálata, proaktív jogi tanácsadás cégvezetők részére.
 • követeléskezelés: teljes körű jogi képviselet tartozások peren kívüli-, és peres eljárás keretében történő behajtásában,
 • tartós megbízás cégek számára: lehetőséget nyújtok komplex képviseleti szolgáltatás (pl. cégeljárással kapcsolatos ügyek, munkajogi ügyek, hatósági, peres- és peren kívüli képviseletre) igénybevételére átalány havi díjazás keretei között. Üzletvitellel kapcsolatos támogató jogi szolgáltatást nyújtok.

3. Munkajog

 • munkaszerződések, módosítások, munkaköri leírások elkészítése, véleményezése, jogi tanácsadás valamennyi foglalkoztatási jogviszony kapcsán;
 • munkabérrel, juttatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadás
 • munkajogviszony megszüntetések előkészítése, peres- és peren kívüli képviselet munkaügyi jogvitákban; outsourcing, tanácsadás munkajogi jogutódlásokban
 • dokumentumok, szabályzatok elkészítése, meglévő SZMSZ-k, kollektív szerződések, további szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása

4. Közigazgatási jog

 • Közigazgatási szervek előtti, valamint közigazgatási határozat bírósági megtámadása esetén a bíróság előtti jogi képviselet ellátása
 • hatósági – pl. működési - engedélyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás és képviselet
 • normatív támogatásokkal kapcsolatos komplex jogi tanácsadás