Mediáció

flowersA közvetítői eljárás – vagyis mediáció – révén lehetőséget nyújtok, egy olyan korszerű vitarendezési eljárásban való részvételre, amelynek az a célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezéssel, minden fél számára elfogadható eredménnyel zárják le konfliktusaikat.

A konfliktus-kezelési eljárásban semleges, pártatlan harmadik személyként – mint mediátor - segítséget nyújthatok a peres-, vagy peren kívüli vitás kérdések gyors, hatékony, költségkímélő – jelentős illetékkedvezménnyel járó - megoldásában.

A közvetítői eljárásban részt vevő feleknek lehetőséget biztosítok a konfliktusok közvetlen, oldott légkörben történő feltárására, és arra, hogy problémájukra maguk találják meg a legoptimálisabb megoldást, a kommunikációjuk helyreálljon, vagy jövőbeni kapcsolatuk fenntartható legyen.

Az Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzékébe felvett mediátorként az alábbi területeken végzek közvetítői tevékenységet:

  • gazdasági mediáció: üzleti partnerek, cégtársak, kollégák közötti, munkaügyi vitarendezés lehetősége, szerződéses jogviták rendezése
  • családjogi mediáció: válással, gyermekelhelyezéssel, kapcsolattartással, tartásdíjjal kapcsolatos konfliktusok kezelése, párkapcsolati mediáció

A közvetítői eljárásban létrejött írásbeli megállapodás természetesen nem érinti a részt vevő feleknek azt a jogát, hogy vitás ügyben igényüket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.