Díjazás

targyalo

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, melynek megállapítása számos körülmény figyelembevételével történik: az ügy tárgyának értéke, az ügy komplexitása, várható munkaórák száma stb. Az ügyvédekre vonatkozó szabályokra tekintettel nem áll módomban konkrét megbízási díjakat közölni, azonban a személyes konzultáció során korrekt, arányos, előre kalkulálható árképzésre törekszek.

Ügyfeleimnek részletfizetésre is lehetőséget biztosítok, illetve indokolt esetben pro bono szolgáltatást is nyújtok.

Az első konzultáció az ügyfeleim részére ingyenes, amennyiben ügyvédi megbízási szerződés megkötésére kerül sor.